Uit een inventarisatie onder de leden van Bouwend Nederland regio Noord blijkt dat van de 1,6 miljard euro die er aan dit dossier is uitgegeven, nog geen 500 miljoen is besteed aan het daadwerkelijke schadeherstel en het verstevigen van woningen. Het is tijd dat we tegen elkaar zeggen ‘en nu gaan we het doen. Nu gaan we ervoor zorgen dat de Groningers weer veilig kunnen wonen’. De eerste grote beving was in augustus 2012. We zijn nu ruim 5 jaar verder!”

Gebrek aan transparantie

Echt pijnlijk vindt de voorzitter van Bouwend Nederland het gebrek aan duidelijkheid voor de Groningers. “In het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen staan ongeveer 22.000 woningen en 1.500 andere gebouwen die de komende tijd beoordeeld moeten worden. De bewoners hebben weinig inzicht in de eigen situatie waardoor zij geen besluiten over verbouwen kunnen nemen. Ook is niet openbaar welke woningen versterkt zijn. Hierdoor zit de bouwmarkt op slot. Bewoners en bouwbedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid, zodat de werkzaamheden grootschalig en innovatief aangepakt kunnen worden, alle capaciteit efficiënt ingezet kan worden met herstel en versterking als resultaat.”

Innovatiekracht bouw onvoldoende benut

Maxime Verhagen constateert verder dat de bouw vaak de sluitpost is van een lang proces. “Maanden, soms zelfs jaren, duurt de periode van inspectie, engineering en opdrachtverstrekking. Vervolgens moet de bouw de maatregelen in twee tot drie weken uitvoeren. Dit is niet reëel. Er is dan te weinig tijd om rekening te houden met wensen van bewoners en te weinig tijd om eventueel verduurzamende maatregelen te nemen. Bovendien gaat die snelheid ten koste van de kwaliteit.

Betrek de bouwsector tijdig en daag ze uit om met innovatieve oplossingen te komen. Zorg voor continuïteit in het dossier, want dan kunnen we echt wat betekenen voor de mensen in het gebied!”

Gemiste kansen

Bouwend Nederland pleit voor het wegnemen van schotten tussen de budgetten. Daar waar sloop en vervangende nieuwbouw een beter alternatief blijkt, moet geen nieuwe discussie over gelabeld geld ontstaan. Dit vertraagt het proces enorm en de bewoners zijn hier de dupe van.

Het aardbevingsgebied is door de politiek benoemd als de proeftuin voor duurzaamheid. Als we de klimaatdoelstellingen willen behalen, dan moet er geld bij én dan moet de uitvoerende bouw de kans krijgen om verduurzamende maatregelen in de plannen én de planning mee te nemen.

Een breed gedragen gebiedsvisie is hiervoor essentieel. Met een gebiedsgerichte aanpak kunnen de structuur en de stedenbouwkundige opzet van een wijk versterkt worden.

Bouwagenda

De maatregelen die Bouwend Nederland bepleit komen overeen met de ambitie die in de Bouwagenda, de visie op de bouwopgaven in Nederland in de komende jaren, is geformuleerd. In 2021 dienen bewoners inzicht te hebben in hun eigen situatie, dorpen een toekomstgericht gebiedsplan te hebben en het gebied te beschikken over validatiefaciliteiten voor aardbevingsbestendig bouwen en wonen.