Blieberg ligt vlak over de grens bij het drielandenpunt. Het bedrijf Walzinc is van plan om daar een oude zinkmijn op te knappen en uit te breiden.

Gezondheid

De gemeenten hebben een brief geschreven aan de gemeente Blieberg en Walzinc.  Zij noemen de plannen een bedreiging voor de gezondheid van hun inwoners en vrezen voor de landschappelijke waarde van het Zuid-Limburgse heuvellandschap. 

Milieu-effectrapportage

De burgemeesters willen dat er eerst een grensoverschrijdende milieu-effectrapportage wordt uitgevoerd, om te kijken wat de gevolgen zijn voor de omgeving.