TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer is aan verslechtering van de luchtkwaliteit op lokaal niveau. De bijdrage van persoonsverkeer aan de concentraties stikstofdioxide (NO2) in Nederland is gemiddeld 13 procent, maar in Amsterdam alleen al bijvoorbeeld 20 procent. Houtstook in de winter levert dan gemiddeld 10 procent van het fijnstof op.

Via het Longfonds kan de luchtkwaliteit in de eigen omgeving worden vastgesteld (www.longfonds.nl/gezondelucht). Het fonds hoopt dat burgers via die site ook aangeven waarover en hoe erg ze zich zorgen maken. Longfonds-directeur Michael Rutgers daarover: ,,Met deze campagne roepen we gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op luchtkwaliteit onderdeel te maken van de nieuw te vormen coalitie.’