Onderzoek aanvraagprocedure

Bij de aanvraagprocedure is onderzoek gedaan naar de achtergrond van de projectontwikkelaar. Uit dit onderzoek van Bureau Bibob kwam naar voor dat er “ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten.”

Bezwaar

De aanvrager van de vergunning heeft nog twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. Daarna neemt de gemeente Echt-Susteren een definitief besluit.