De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven honderden edelherten dood te schieten in het natuurgebied. Aanleiding is de sterfte van bijna 60 procent van de populatie edelherten afgelopen winter mede door gebrek aan voedsel. De provincie wil de herten afschieten om opnieuw een winter vol dode dieren te voorkomen.

Voorlopig oordeel

Vijf natuurverenigingen hebben die opdracht aangevochten. ,,Ik kom tot het voorlopig oordeel dat opdracht rechtmatig is en in stand kan blijven”, zei de rechter in haar vonnis maandag. Ook de vergunning die nodig is voor het schieten, wordt aangevochten. De zaak daarover dient op 29 november. De rechtbank wil dat er in ieder geval tot die zitting nog niet geschoten wordt.

Overhaast 

De natuurverenigingen vinden dat de provincie te weinig onderzoek heeft gedaan naar alternatieven en te haastig overgaat tot afschieten. De rechter meent dat alternatieven wel voldoende zijn onderzocht, maar vindt wel dat Flevoland te overhaast te werk gaat. Zo gaf het college van gedeputeerde staten pas drie dagen voor de rechtszitting de vergunning af. ,,Daaruit komt niet het beeld van zorgvuldige voorbereiding naar voren, zeker nu er maatschappelijke onrust is.”

De provincie wil circa 1830 edelherten laten afschieten om tot een gewenst aantal van 490 te komen. ,,Ik weet niet of we deze winter die gewenste stand al halen”, zegt gedeputeerde Harold Hofstra over het uitstel tot eind deze maand. De Faunabescherming stelt dat de provincie dit uitstel over zichzelf heeft afgeroepen door pas laat de vergunning te verlenen.

De sterfte van edelherten afgelopen winter zorgde voor veel verontwaardiging bij natuurliefhebbers.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Rechter bepaalt of schieten herten doorgaat