Vooral oudere fietsers komen om in het verkeer. Van alle fietsdoden was twee derde tussen de 50 en 85. Het aantal doden in de groep tussen 50 en 60 is toegenomen, het aantal doden onder 60-plussers bleef stabiel. Fietsersbond-directeur Saskia Kluit: ,,Vijftigers zijn in het algemeen nog fit en behoren niet tot een risicogroep. Nemen ze meer risico’s op de racefiets of zijn ze meer naar het werk gaan fietsen? Om deze stijging aan te pakken moeten we meer weten over deze ongelukken.”

Verder pleit de Fietsersbond voor een reeks concrete maatregelen om fietsen veiliger te maken, zoals een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur en de aanleg van verschillende fietsnetwerken voor verschillende soorten fietsers.

In 2018 zijn in Nederland 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. Het CBS meldt dat dit de grootste toename is sinds 1989.