De basisscholen ontvangen 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een zogenaamde stimuleringsbijdrage. Dat heeft minister Ollongren vandaag bekend gemaakt. 

92 basisscholen aangemeld

92 basisscholen hadden zich aangemeld voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen. De stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van de ministeries BZK en OCW, de VNG en de PO-Raad, heeft uit deze aanmelding 11 scholen gekozen.

Hierbij is gekeken naar:

  • de verdeling over bouwperioden,
  • de geografische spreiding
  • en naar variatie in aanpak.

Klimaatdoelstellingen

Het programma Aardgasvrije en Frisse Scholen moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarnaast moet het programma ook bijdrage om het klimaat in de scholen te verbeteren. Op veel scholen blijkt de temperatuurbeheersing en de ventilatie niet op orde te zijn.