CowToilet is ontworpen door het bedrijf Hanskamp uit Doetinchem. Het is een systeem waarbij de urine van de koe gescheiden wordt opgevangen van de mest, wat de vorming van het zo schadelijke ammoniak tegengaat.

De bedenker noemt het ,,koevriendelijk en een oplossing voor ammoniakemissie”. Bovendien is de opgevangen urine is om te zetten in meststoffen die de boer weer over het land kan uitrijden. CowToilet komt vermoedelijk medio volgend jaar op de markt.

De wedstrijd is een landelijke competitie voor technologische innovaties. Dit jaar waren er 31 inzendingen. De andere twee finalisten waren een waterzuiveringsunit die van regenwater drinkwater maakt middels speciale membranen. Het systeem is ontwikkeld door Drop2Drink uit Hardenberg, samen met studenten. Staatsbosbeheer heeft er belangstelling voor, meldt de organisatie van de prijs.

De derde finalist was Convergence Industry uit Enschede. Dat ontwikkelde samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen uit drie landen een systeem dat DNA kan opvangen in vloeistofdruppels van slechts enkele picoliters groot. Zulke druppels worden toegepast voor het in kaart brengen van genetische code opgeslagen in DNA. Het product is in 2018 op de markt gebracht.

De winnaar kreeg onder meer 5000 euro, een mediabudget en netwerkdiners aangeboden.