waarschuwt stichting RAVON, een instituut dat gespecialiseerd is in vissen, amfibieën en reptielen. Op de zandgronden van de Veluwe, Achterhoek en Noord-Brabant voltrekt zich ,,een rampscenario”.

Kwetsbare soorten

Onder de meest kwetsbare soorten zijn de beekprik, elrits, beekdonderpad en rivierdonderpad, anders dan hun namen doen vermoeden geen padden- maar vissoorten. Diverse beken zijn al drooggevallen, met veel dode vissen tot gevolg.

Stichting RAVON heeft waterschappen ingeseind. Zij kunnen het leed mogelijk iets verzachten door het onttrekken van water in de buurt van beken te verbieden en streng te handhaven. Beken kunnen op kritieke plekken ook met grondwater van elders stromend worden gehouden. In uiterste nood is het ook een optie om vissen te vangen op plaatsen die dreigen droog te vallen en verderop in de beek weer uit te zetten.

Volgens RAVON toont deze periode van droogte aan dat ,,de huidige inrichting van beken niet toekomstbestendig is”. Als beken meer hun natuurlijke loop zouden terugkrijgen, met veel kronkels en bomen erlangs, zouden ze minder snel droogvallen.