Uit deze casestudy blijkt dat een investering van 2 miljard euro is om in 2035 vrijwel volledig (reductie van 90 procent) aardgasvrij te zijn.

Gemeentelijke inzet

Als het gemeentelijk beleid niet wordt gewijzigd, komt de aardgasreductie in 2035 in de regio Drechtsteden niet verder dan 29 procent in plaats van de gewenste 90 procent. Om die 90 procent reductie te halen moet de gemeente aanvullende investeringen doen en het beleid bijsturen. 

Maatregelen

Het PBL komt met een mix van maatregelen waarmee Drechtsteden de eigen energiedoelstelling vrijwel volledig kan behalen:

  • De energiebelasting op elektriciteit zou met 7 cent per kWh moeten worden verlaagd 
  • De energiebelasting op aardgas zou met 20 cent per kubieke meter hoger moeten worden. 
  • Aan investeringen in gebouwen en warmtenetten moet de overheid door middel van subsidies voor maximaal 40 procent bijdragen. 

Met deze beleidsmaatregelen zouden energieverbruikers kunnen worden verleid om tot 2035 voor 2 miljard euro aan investeringen te doen.  Dan is er sprake van ongeveer 85 procent verminderde aardgasvraag. De overige 15 procent van het aardgas kan worden vervangen door nieuwe technieken zoals waterstof en groengas. Deze moeten nog verder worden ontwikkeld en zijn niet meegenomen in de studie.