De jongen zijn toe aan het eten van insecten uit de bodem, maar door de droogte zitten die beestjes te diep onder de grond. Net als bij de wilde zwijnen sterven veel jonge dieren door gebrek aan voedsel, aldus boswachter Henk Ruseler van Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Beschermd dier

Ook natuurorganisatie Das & Boom uit Beek-Ubbergen constateert dat er veel dassen sterven. Moederdassen moeten hun jongen langer zogen omdat er geen insecten te vinden zijn. De moederdieren steeds langere tochten uitvoeren om eten te vinden. En daarna gaan ze weer terug naar hun jongen. Dat verhoogt het risico op aanrijdingen. Das & Boom verwacht dat het aantal doodgereden dassen dit jaar verdubbelt ten opzichte van andere jaren.

De das is in Nederland een beschermd dier. Er zijn op dit moment ongeveer 6000 dassen. Jaarlijks komt ongeveer een vijfde van de dassen om door aanrijdingen.