De veehouders eisten dat de besluiten van 7 juli werden teruggedraaid (Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Brabant stemt in met verduurzamen veehouderij). Ze stelden de provincie aansprakelijk voor al hun schade. De provincie wijst hun argumenten en claims af, aldus een besluit van Gedeputeerde Staten dat woensdag is bekendgemaakt.

Strengere eisen

De provincie heeft bepaald dat verouderde stallen versneld in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. De Brabantse plannen zijn omstreden omdat boeren vrezen dat ze binnen een paar jaar dure investeringen moeten doen, minder winst overhouden en mogelijk kopje onder gaan. Vele honderden bedrijven dreigen te verdwijnen.

De veehouders hebben eerder al aangekondigd dat ze naar de rechter zullen stappen. Boerenorganisatie ZLTO werkt nog aan de dagvaarding voor een kort geding.