De eigenaar van een naburig landgoed had een kort geding aangespannen tegen de bouw. Hij beriep zich op een uit 1938 daterende erfdienstbaarheid. Die staat de aanleg in de weg, erkent de rechter vrijdag. Deze erfdienstbaarheid staat een maximale hoogte van 78 meter boven NAP (zeepeil) toe, terwijl de rotonde hoger zal worden.

Hoewel de rechter het licht nu op rood heeft gezet, betekent dat nog niet einde oefening rotonde. Betrokken partijen kunnen bij de rechter middels een nieuw kort geding een procedure starten om de erfdienstbaarheid op te heffen. Als dat lukt, kunnen de wegenbouwers weer gas geven.

De rotonde moet de zogenoemde buitenring Parkstad Limburg aansluiten op de A76 bij Nuth.