Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Dat ging vooral ten koste van agrarisch gebied, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over bodemgebruik.

Ruim 15.000 hectare land- en tuinbouwgrond kreeg een andere bestemming. Dat houdt in dat per dag 14 hectare landbouwgrond verdween, een oppervlakte vergelijkbaar met 28 voetbalvelden.

Nederland bestaat volgens de meest recente cijfers het CBS voor 13 procent uit bebouwd gebied, zoals woon- en bedrijfsterrein, en voor een vijfde deel (19 procent) uit water. Zogenoemde groene ruimte beslaat 68 procent, waarvan het merendeel (54 procent van het totaal) agrarisch terrein en de rest bos, recreatie- en open natuurlijk terrein.

De oppervlakte die door het statistiekbureau wordt omschreven als ‘open nat natuurlijk terrein’ nam met 12 procent het sterkst in omvang toe. Meer boerenland komt beschikbaar voor wateropslag bij hoge grondwaterstanden en voor lokale wetlands, waterrijke beschermde natuurgebieden.