Ook kunnen boeren de komende weken nog veevoer gaan verbouwen zonder dat zij hiermee vergroeningssubsidies uit Brussel in gevaar brengen. Ze komt niet met extra financiële steun.

Boeren mogen normaliter tot eind augustus mest uitrijden op grasland. Die uitrijperiode wordt, afhankelijk van de grondsoort, verlengd tot eind september. Voor akkerland is de uitrijperiode voor mest al verlengd. ,,Dat biedt soelaas. Boeren kunnen dan echt verantwoord hun mest nog uitrijden op het land”, aldus Schouten.

Veevoer

Door de droogte dreigt er ook een tekort aan veevoer. Voor zogenoemde ecologische aandachtsgebieden gelden voor boeren strenge Europese eisen als het gaat om inzaaien en oogsten van gewassen. Daar zal Brussel nu met soepelheid naar kijken waardoor boeren extra veevoer kunnen verbouwen zonder de subsidie te verliezen.

Weersverzekering

Extra financiële steun voor boeren zoals in Duitsland is niet aan de orde. Schouten wijst erop dat zij meebetaalt aan de premie voor de weersverzekering van boeren. Omdat maar een klein deel van de boeren deze verzekering heeft wil de minister wel gaan kijken hoe die beter vorm gegeven kan worden en dus aantrekkelijker voor boeren wordt.