Het Britse bedrijf Cuadrilla had in 2014 gevraagd om verlenging van zijn vergunningen voor de opsporing van schaliegas in die gebieden. Toenmalig minister Henk Kamp wees die verlenging af op basis van het kabinetsbesluit tot 2020 geen commerciële boringen naar schaliegas toe te staan.

Volgens Cuadrilla was het besluit van de minister in strijd met de Mijnbouwwet en stapte naar de rechtbank. Die gaf het bedrijf in 2016 gelijk. De minister en Milieudefensie gingen daarop in beroep.

De Raad van State oordeelt nu dat de Mijnbouwwet van destijds geen ruimte bood om verlenging van de vergunningen om milieuredenen te weigeren.