,,Het enige dat de rijksoverheid hoeft te doen is regie nemen, regels aanpassen en eigen vermogen inbrengen”, schrijven voorzitter Hans de Boer en directeur Cees Oudshoorn van VNO-NCW in een opiniestuk in het AD. Ze noemen de Tweede Maasvlakte en de Westerscheldetunnel als succesvolle voorbeelden uit het verleden.

De werkgevers zouden graag zien dat Eindhoven betere internationale verbindingen krijgt. Voor de bereikbaarheid van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn snelle lightrail-verbindingen volgens De Boer en Oudshoorn ‘onontbeerlijk’. Ze stellen voor om de meest kansrijke projecten samen te gaan uitwerken. Daartoe zou een nieuw orgaan, een zogeheten ‘Versnellingshuis’, moeten worden opgericht.