De wethouder geeft aan dat hte gebruik van blauwe diesel 90 procent minder CO2-uitstoot en veel minder fijnstof oplevert.  De gemeente wil bewustwording stimuleren door het goede voorbeeld te geven en ziet in de nieuwe aanbesteding een natuurlijk moment om de verduurzamingsslag te maken. 

Aanleggen dieseltank 

In de gemeente rijden 40 auto’s op diesel en jaarlijks koopt de gemeente 100.000 liter in. Er moet wel een dieseltank worden aangelegd, nu er in de directe omgeving van de gemeente geen leverancier is van blauwe diesel. 

Blauwe diesel

Blauwe diesel is gemaakt
  • van plantaardige oliën uit afval van de voedselindustrie
  • is een volledige dieselvervanger 
  • en een circulair product. 

Het verbruik van een auto met blauwe diesel is ongeveer hetzelfde als bij normale diesel.