Voor ABP’s Nederlands Energietransitie-fonds (ANET) wordt 50 miljoen euro gereserveerd met de mogelijkheid tot uitbreiding.

Investeringen

Het fonds is bedoeld voor investeringen in relatief kleine- en innovatieve projecten en bedrijven die zich richten op energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik. ABP noemt daarbij als voorbeeld waterstof en vormen van energieopslag, warmtenetten en geothermie, afvalverwerking en biomassa, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen.

‘Via ANET kan ABP een extra stap zetten en investeren in projecten en bedrijven die bijdragen aan de overgang naar duurzame energie in Nederland’, zegt bestuurslid Geraldine Leegwater. ‘Tegelijkertijd levert dit voor onze deelnemers goed rendement op. De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op twee manieren terug naar onze deelnemers.’