In de Oogstraming 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt uitgegaan van fors lagere opbrengsten. Voor consumptieaardappelen bedraagt de oogst naar verwachting 3,1 miljoen ton, 23 procent minder dan in 2017. Voor zaaiuien wordt de opbrengst geraamd op 0,8 miljoen ton, wat 44 procent minder is dan in het voorgaande jaar. Suikerbieten komen naar verwachting op 6,9 miljoen ton uit, 13 procent lager.

Of de producten ook duurder worden door de lagere oogst, is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van het CBS. ,,Er komen minder aardappelen van het land, dus ze zullen van elders moeten komen om de frietwinkels te bevoorraden en wat daarmee gaat gebeuren is afhankelijk van de voorraad in het buitenland. Het is een hele internationale markt. Zeker de pootaardappelen worden massaal naar het buitenland geëxporteerd.’’

De definitieve oogstcijfers van 2018 worden eind januari 2019 bekendgemaakt.