Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis stimuleren  over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Gemeenten konden daartoe tot 1 juli voor een wijk een plan indienen.

85 miljoen euro

Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken. Een toetsingscommissie beoordeelt de plannen en brengt daarover advies uit aan minister Ollongren. Zij  beslist uiterlijk 1 oktober welke wijken geselecteerd worden. Daarnaast wordt er voor alle gemeenten die zich daarvoor aanmelden een kennis- en leerprogramma opgezet onder regie van de VNG.

Mogelijk is er  ook voor 2019 en verder een rijksbijdrage beschikbaar voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hierover wordt door het kabinet besloten op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord.