Na twee zachte winters waren er veel dieren in het gebied. In het najaar van 2017 werden er bij een telling circa 5230 grote grazers in het gebied waargenomen. Er zijn nu weer bijna net zoveel grote grazers in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere als in 2002.

De in het wild levende grote grazers in de Oostvaardersplassen werden tot begin mei bijgevoerd na protesten van actievoerders tegen de omstandigheden van de dieren.