De windmolens zijn nodig om aan de afspraken met het kabinet te voldoen. Brabant moet in 2020 470 megawatt windenergie opwekken. De 29 windmolens langs de A16 zijn goed voor ruim 100 megawatt.

De windmolens komen op vier plekken tussen Moerdijk en grensovergang Hazeldonk. Aan weerszijden van de Belgische grens bij Hazeldonk staan al vijftien windturbines en daar komen er nog acht bij.

Geluidsoverlast

Er is gekozen voor hoge windmolens (210 meter) zodat er minder nodig zijn dan eerder werd voorspeld. De locaties rond verkeersknooppunten zijn gekozen omdat de geluidsoverlast daar het minste is, aldus de provincie donderdag.