Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. 

Subsidies

  • Rijkswaterstaat krijgt 11.6 miljoen euro voor nieuwe grensoverschrijdende projecten waarbij innovatieve verkeerstechnieken worden ingezet om het verkeer vlotter over de snelwegen te laten rijden. 
  • Schiphol en de Luchtverkeersleiding krijgen samen 30 miljoen euro voor innovatie in Europese luchtverkeersleidingssystemen. 
  • Daarnaast krijgt de Luchtverkeersleiding Nederland ook een bijdrage van 3.9 miljoen euro voor de introductie van Performance Based Navigation.
  • Voor het verdubbelen en elektrificeren van het spoor tussen Heerlen en Aken is er 24 miljoen euro vrijgemaakt.
  • Er is 5.2 miljoen euro vrijgemaakt om 63 locomotieven in het spoorgoederenvervoer uit te reusten met spoorbeveiligingssysteem ERTMS. 
  • Nederland krijgt 14.2 miljoen euro voor projecten waarbij infrastructuur wordt gerealieerd voor alternatieve brandstoffen. 
  • En 11 miljoen is bestemd voor het testen van innovatieve verkeerstechnieken voor wegen waarop veel transport plaatsvindt, waaronder de snelweg tussen Rotterdam en Wenen. 

Doel van het Europese programma

Deze maatregelen moeten zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, waardoor er ook brandstof wordt bespaard en zo minder CO2 wordt uitgestoten. De Europese lidstaten willen het goederenvervoer via het spoor aantrekkelijker maken. De Performance Based Naviagtion zorgt ervoor dat er efficiëntere vliegroutes worden genomen waardoor er minder geluidhinder plaatsvindt.