Nu blijven klachten vaak bij gemeenten liggen zonder dat er iets mee gebeurt.

Laag frequent geluid

Steeds meer mensen kampen met geluidsoverlast in de vorm van lage tonen, ook wel ‘laagfrequent geluid’ genoemd. De bromtonen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld zwaar wegverkeer, grote machines, pompen of generatoren. Mensen die er last van hebben, bellen meestal naar de milieudienst van hun gemeente. Vaak blijft de klacht daar liggen, omdat over lage bromtonen geen normen staan in de wet geluidshinder.

Doorverwijzen GGD

De milieudiensten vinden dat klagers sneller moeten worden doorverwezen naar de GGD om te leren hoe om te gaan met bromtonen die zij als storend ervaren. Van de 29 milieudiensten, die werken voor gemeenten en provincies, deden er 21 mee aan het onderzoek.