Op 7 september volgt de uitspraak in deze zaak. Naast het kort geding heeft Milieudefensie ook een gewone rechtszaak lopen. 

Fijnstof en stikstof

Milieudefensie stelt dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor fijnstof en stikstof. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan in de top 12 van de meest vervuilde stedelijke gebieden in Europa en de luchtkwaliteit is vorig jaar zelfs nog verslechterd.

Volgens Milieudefensie doet de overheid al jaren niets om de lucht schoner te maken, ondanks dat bekend is hoe schadelijk fijnstof is voor de gezondheid. Ook geeft de Europese Commissie aan dat de luchtkwaliteit in Nederland zorgwekkend is. 

Standpunt Staat

De landsadvocaat erkent dat niet aan alle internationale normen wordt voldaan, maar het gaat wel veel beter dan Milieudefensie zegt. HIj geeft aan dat er steeds wordt gewerkt aan oplossingen. 

De landsadvocaat sprak tegen dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur ten koste is gegaan van de luchtkwaliteit Op plekken waarhet wel voor een slechtere luchtkwaliteit heeft gezorgd, wordt de snelheid weer verminderd.