Dat blijkt uit een onderzoek van het NRC waarbij de positie van alle 2.126 windmolens op het Nederlandse vasteland, die voorkomen in het digitale topografische bestand van het Kadaster, zijn geanalyseerd.

Afstand tot gemeentegrens

Een kwart van alle windmolens staat op minder dan 250 meter van de gemeentegrens. Ruim de helft staat er minder dan een kilometer vandaan. Door deze windmolens zo dicht op de grens te plaatsen, kunnen er conflicten ontstaan met inwoners van buurgemeenten, die overlast ondervinden van de windmolens.

Windmolens aan open water

Van de 557 windmolens die op minder dan 250 meter van een gemeentegrens staan, staan er 336 aan open water. 

Windmolens op het vasteland

Opvallend was dat ongeveer eenderde van alle windmolens  die op het vasteland staan, verdeeld zijn over vijf gemeenten: Zeewolde, Hollands Kroon, Lelystad, Dronten en Eemsmond. In 245 gemeenten staat geen windmolens.