Door de klimaatverandering en de ‘verstening’ van de stedelijke omgeving is er meer sprake van wateroverlast. Doordat veel mensen hun tuin betegelen kan het hemelwater niet via de bodem weg. 

Gemeentelijke taken

Ongeveer veertig gemeenten zijn van mening dat het bergen van hemelwater een plicht van de burger is. Sinds 2009 hebben lokale overheden,toen de nieuwe wet gemeentelijke watertaken werd ingevoerd, de mogelijkheid om een verordening hieromtrent vast te stellen. 

Een voorbeeld van een gemeente die de burgers dwingt om hemelwater op te vangen is de gemeente Laren. De gemeente Laren wil dat zeker 3.500 van de 5.000 panden in de gemeente uiterlijk in 2019 hun eigen hemelwater gaan opvangen. In de hemelwaterverordening van de gemeente Laren staat dat inwoners minimaal 40 liter water moeten opvangen per vierkante meter dak.  

Andere oplossingen

Naast het opvangen van regenwater in watertonnen, zijn er ook andere oplossingen te bedenken. Zo kan er water worden opgevangen op een verlaagd gazon, in een grindbed of door middel van ondergrondse infiltratie.