Voorbereidingsbesluit

De provincie Gelderland heeft op 30 augsutus een voorbereidingsbesluit genomen waardoor een geitenhouderij zich niet meer kan vestigen, uitbreiden of de oppervlakte dierenverblijven kan vergroten. Daarnaast is het omschakeklen naar geitenhouderijen verboden. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een half jaar. Binnen deze termijn bereiden Gedeputeerde Staten een aanpassing voor van de Verordening Ruimte van Gelderland en stellen Provinciale Staten deze vast.

De provincie heeft dit besloten omdat uit een onderzoek van het RIVM is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking en 10% van alle gevallen van longontsteking onder deze groep te wijten is aan de geitenhouderij. De provincie Brabant heeft afgelopen zomer al een soortgelijk besluit genomen, waardoor de vrees bestaat dat veel bedrijven naar Gelderland zullen uitwijken.

Verordening Ruimte

Tijdens de Statencommissie op 13 september bespreekt het college met de Staten het wijzigen van de Gelderse Verordening Ruimte.