Convenant Akzo chloortransporten

Het Convenant Akzo chloortransporten uit 2002 over de structurele chloortransporten liep af eind 2015. Daarna is overleg gevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu met AkzoNobel over het beëindigen van de incidentele chloortransporten door Nederland. 

Intentieverklaring

Het ministerie en AkzoNobel zijn tot een overeenstemming gekomen over een gezamenlijke intentieverklaring. Om samen afspraken te maken over de beëindiging van de incidentele chloortransporten, maar ook over het veiliger maken van de chlooropslag op het terrein van AkzoNobel in Rotterdam. Een gedetailleerde uitwerking van de intentieverklaring wordt vastgelegd in een convenanat en het ministerie streeft erna om het convenant eind 2017 afgerond te hebben. 

Er worden afspraken gemaakt over:

  • het beëindigen van de incidentele chloortransporten, 
  • het fysiek wegnemen van de laad- en losinstallatie voor chloor, 
  • het aanpassen van de opslag van chloor gericht op het aanzienlijk reduceren van de maximale effectafstanden.