De provincie heeft in het kort geding gevraagd om vervroegd gebruik te mogen maken van het perceel, nog voor de onteigeningsprocedure is afgerond. 

Gasleiding

De spoedeisendheid is volgens de provincie gelegen in het feit dat de gasunie uiterlijk op 27 september een nieuwe gasleiding moet hebben aangesloten op het bestaande netwerk. Het voorbereidende werk moet daarvoor zijn afgerond. Mocht de rechter het niet toestaan, dan kan het project maanden vertraging oplopen.

Wraken

De provincie heeft al vanaf 1 augustus de machines klaar staan om aan het project te beginnen. Maar de grondeigenaar heeft al verschillende keren rechters gewraakt, waardoor de juridische procedure vertraging heeft opgelopen.