Overtredingen Wet natuurbescherming

De stichtingen Landschap Overijssel en Lonnekerberg stapten naar de rechtbank omdat zij vreesden voor overtredingen van de Wet natuurbescherming. Beschermde dieren zoals bepaalde vleermuissoorten en vogels zouden verstoord worden door de muziek en het vuurwerk.

Oordeel rechter

De rechter oordeelde donderdag 3 augustus dat de Wet natuurbescherming niet zodanig wordt overtreden dat de vergunningen moeten worden geschorst. Daarvan is volgens de rechter slechts eenmalig en in beperkte mate sprake.

De organisatie trof na de editie van 2016, die ook na een rechtszaak kon doorgaan, maatregelen om de eventuele overlast voor beschermde diersoorten nog verder terug te brengen.

Er worden zaterdag 15.000 bezoekers verwacht op het voormalige vliegveld.