Dit geld is bedoeld voor versterking van de biodiversiteit en het behoud  en herstel van weide- en akkervogels in landbouwgebieden. Het geld is beschikbaar gekomen door een herschikking binnen het budget. Op dit moment is er te weinig financiële ruimte om alle boeren die willen investeren in natuurbeheer gebruik te laten maken van een subsidieregeling. Door het extra geld moet dit wel mogelijk worden. 

Weersverzekering

Daarnaast komt er 10 miljoen euro per jaar extra voor de Brede Weersverzekering waardoor meer boeren en tuinders zich kunnen verzekeren tegen schade door extreme weersomstandigheden, zoals ijzel, storm of blikseminslag. Met de verhoging van het budget kunnen het aantal deelnemde boeren en tuinders in de komende jaren verdubbelen.