Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte.

Monomestvergister 

Met de realisatie van monomestvergisters:

  • worden broeikasgasemissies uit mest voorkomen, wat zorg voor een vermindering van CO2-uitstoot. 
  • Wordt mest ingezet voor de productie van hernieuwbare energie, wat bijdraagt aan het behalen van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. 

Een gemiddelde monomestvergister kan zorgen voor voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie 

Minister Kamp heeft een aparte tender opengesteld voor monomestvergisters om te zorgen voor een kostenreductie. De tender laat zien dat de sector verwacht dat de kostprijs kan dalen naar 12,5 cent per kWh, op dit moment is de kostprijs nog boven de 20 cent per kWh.