De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017 zijn:

Nieuwe waterveiligheidsnormen

Nederland krijgt nieuwe waterveiligheidsnormen voor de dijken, dammen en duinen. Er wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, ook de gevolgen worden meegewogen. Iedereen in Nederland krijgt hetzelfde beschermingsniveau tegen overstromingen. Bij het vaststelen van de veiligheidsnormen is gekeken naar de risico’s: de kans op overstromen én de gevolgen van een overstroming. Er wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht.

Saneren asbestdaken

Er is 15 miljoen euro beschikbaar voor het versneld saneren van asbestdaken. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter te vervangen. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro uitgekeerd, met een maximum van 25.000 euro per adres. In 2016 werd ook 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, waarmee inmiddels 4,2 miljoen vierkante meter dak is vervangen. Tot aan 2019 is er ten minste 75 miljoen euro beschikbaar voor huishoudens en bedrijven.

Speed-pedelecs

Speed-pedelecs worden voor de wet gezien als bromfietsen. Voor speed-pedelecrijders gelden per 1 januari 2017 dezelfde regels als voor bromfietsbestuurders. Nu worden speed-pedelecs nog gezien als snorfiets. Binnen een half jaar moeten alle speed-pedelecs een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatje). De RDW geeft de nieuwe kentekens uit. Voor de eigenaren van de speed-pedelecs is dit kosteloos. Bestuurders kunnen kiezen voor bromfietshelmen of helmen die voldoen aan de nieuwe helmnorm speciaal ontwikkeld voor speed-pedelecs.

Kosten onderzoeken rijvaardigheid en rijgeschiktheid

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid wijzigt per 1 januari 2017. De overheid betaalt niet langer voor de (volledige) kosten voor onderzoeken medisch en rijvaardigheid. Na twee zware overtredingen doet de politie melding vanwege vermoeden van medische ongeschiktheid of onvoldoende rijvaardigheid. Dan moet de bestuurder alle kosten van het onderzoek zelf betalen. Dit geldt ook als iemand twee keer eerder bij het CBR is geweest voor een educatieve maatregel gedrag. In andere gevallen betaalt de aanvrager een deel van de kosten.