In Zutphen gaat volgende week woensdag de eerste fabriek open waar een nieuwe grondstof uit afvalwater wordt gemaakt.

Volgens betrokken waterschappen en wetenschappers gaat het om een wereldprimeur. Volgend voorjaar opent de tweede fabriek in het Veluwse Epe.

In de fabriek wordt uit slibkorrels het zogenoemde Kaumera Nereda Gum gemaakt. Kaumera (Maori voor kameleon) is een biologische grondstof die water zowel kan vasthouden als afstoten. Dat maakt het lijm- en bindmiddel geschikt voor toepassingen in de landbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Kaumera kan chemische grondstoffen vervangen. Het is ook al toegepast in hout, keramiek en textiel volgens waterschap Rijn en IJssel.

Slibkorrels blijven over nadat afvalwater volgens een eveneens in Nederland verzonnen nieuwe procedure is gezuiverd. De korrels nemen veel minder ruimte in dat het slib dat gewoonlijk na zuivering overblijft. De procedure, die in 2012 werd verzonnen, wordt inmiddels op diverse plekken in de wereld toegepast.

Volgens waterschap Rijn en IJssel zorgt de productie van Kaumera bij waterzuivering voor 20 tot 35 procent minder slibafval, een energiebesparing van 30 tot 80 procent en minder CO2-uitstoot.

In de fabriek in Zutphen gaat het waterschap afvalwater uit de zuivelindustrie verwerken. In Epe gaat het waterschap Vallei en Veluwe Kaumera winnen uit rioolwater. Ook vier andere waterschappen willen beginnen met de productie van Kaumera.