Natuur & Milieu wil dat de overheid woningeigenaren financieel gaat steunen bij het isoleren van hun woning. Dat moet gebeuren met een nieuwe subsidieregeling. Deze regeling zal volgens de milieuorganisatie op termijn een reductie opleveren van 2 megaton CO2. Dat is twee derde van wat gebouwen in Nederland in 2030 volgens het Klimaatakkoord minder moeten uitstoten.

“We hebben de regeling helemaal uitgewerkt voor de regering. Woningeigenaren krijgen een eigen ‘isolatietegoed’. Dit maakt isoleren voor iedereen betaalbaar. Hopelijk komt het tegoed snel beschikbaar”, aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.
Volgens Natuur & Milieu is driekwart van de woningen in Nederland slecht geïsoleerd. De organisatie heeft de regeling laten doorrekenen door onderzoeksbureau CE Delft en stelt dat het tegoed een fikse reductie van CO2, een lagere energierekening voor huishoudens en nieuwe banen in de bouwsector oplevert.

Mensen kunnen het tegoed inzetten voor spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Deze isolatiemaatregelen leveren de meeste CO2-winst op, zijn het eenvoudigst en het minst kostbaar, aldus de organisatie. In totaal komen 2,5 miljoen woningen in aanmerking voor het tegoed. Dit zijn de woningen die nog niet beschikken over spouwmuur- of vloerisolatie. Aan het tegoed zit een maximum van 2000 euro. Een lokale organisatie zoals het energieloket keert het tegoed uit, zorgt voor informatie, regelt de uitvoering en benadert woningeigenaren actief. “We willen zoveel mogelijk drempels wegnemen en ervoor zorgen dat isoleren voor alle woningeneigenaren, of het nu gaat om koop- of huurwoningen, makkelijk en betaalbaar wordt”, aldus Van Tilburg.

Om deze regeling te financieren moet de overheid 3,1 miljard euro beschikbaar stellen, over een periode van 8 jaar, oftewel 0,4 miljard euro per jaar. Volgens Natuur & Milieu is In de Tweede Kamer brede steun voor een Nationaal Isolatieprogramma.