De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tijdens de fipronilcrisis in de meeste gevallen pluimveebedrijven terecht verboden om kippen, eieren en mest af te voeren.

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

117 pluimveehouders waren naar de rechter gestapt omdat ze de blokkades van (delen van) hun bedrijf onredelijk vonden. Het CBb stelt echter dat de bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt dan de belangen van de pluimveehouders.

Wel heeft het CBb de landbouwminister “op de vingers getikt”, omdat er een onvolledig dossier is ingestuurd en pluimveehouders niet tijdig zijn gehoord. Daarbij vindt de rechter in twee zaken de blokkade niet terecht.

De fipronilcrisis ontstond in de zomer van 2017, nadat veel boeren het Barneveldse bedrijf ChickFriend hadden ingehuurd om hun stallen te behandelen tegen bloedluis. Achteraf bleek dat ChickFriend daarvoor het verboden midddel fipronil gebruikte.