Het bestrijden van grote onbeheersbare natuurbranden vraagt om meer geld en materieel. Het voorkomen van branden vereist betere regels bij inrichting en beheer van natuurgebieden. Dat zijn de voornaamste conclusies uit twee donderdag in Den Bosch gepresenteerde onderzoeken naar ontstaan en verloop van de brand in de Deurnese Peel, afgelopen voorjaar.

Er wordt onvoldoende gekeken naar de brandveiligheid bij het opstellen van plannen van natuurgebieden. Er is niet genoeg geld om de nodige maatregelen te treffen, de brandweer heeft onvoldoende kennis en materieel voor zulke branden en er moeten bindende regels komen voor het inrichten en beheren van natuurgebieden in relatie tot brandveiligheid. Ook moet volgens de onderzoekers beter worden gekeken naar de begroeiing. Temeer omdat door de toenemende neerslag van stikstof in natuurgebieden als de Peel zich daar bepaalde plantensoorten als gras, pijpenstrootjes en varens vestigen die de brand kunnen aanwakkeren.

De brand in de Deurnese Peel brak op 20 april uit en was na drie dagen weliswaar grotendeels geblust. Maar de weken daarna smeulde het vuur acht weken lang ondergronds verder, wat voor nieuwe brandhaarden en vooral veel rook zorgde. De brand verwoestte volgens de rapporteurs volgens satellietbeelden 710 hectare natuurgebied. Met name in de eerste uren greep de de brand snel om zich heen, en kon middels vliegvuur het Deurnese kanaal oversteken. De brandweer kon het vuur in het ontoegankelijke gebied maar moeilijk bestrijden.

Dat betekent niet dat gebieden als de Deurnese Peel toegankelijker moeten worden gemaakt, want dat zou het brandgevaar juist verhogen, aldus de onderzoekers. De meeste branden worden volgens de onderzoekers door mensen aangestoken, per ongeluk of expres. De ontoegankelijkheid verlaagt dat risico.
De brandweer zou landschapsbeheerders zoals Staatsbosbeheer meer moeten betrekken bij de aanpak van de brand. Ook zou Staatsbosbeheer meer (deels financiële) middelen moeten krijgen om na te blussen.
De brandweer kan goed omgaan met kleine natuurbranden onder milde weersomstandigheden. Maar de brand in de Deurnese Peel vond plaats onder extreme weersomstandigheden (harde wind, droogte) op moeilijk toegankelijk terrein. Het beheersen van dit soort grote natuurbranden vraagt volgens de onderzoekers om innovatie in de brandbestrijding.