In natuurgebied Oostvaardersplassen is ruimte voor maximaal 1100 grote grazers. Naast vijfhonderd edelherten mogen er zeshonderd runderen en paarden rondlopen. Als er te veel runderen zijn worden die afgeschoten en naar een destructiebedrijf gebracht. Bij een overschot een paarden wordt eerst naar een andere plek gezocht. Als die er niet is, gaan de paarden eveneens naar de slacht. Dat staat in het nieuwe managementplan dat beheerder Staatsbosbeheer voor het natuurgebied heeft gemaakt.

Enkele jaren geleden ontstond grote ophef over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het dierenwelzijn was in het gedrang, omdat er veel te veel dieren rondliepen. De provincie Flevoland liet in 2018 nieuw beleid ontwikkelen, in afwachting van het nu verschenen managementplan van Staatsbosbeheer. Volgens dat beleid was er ruimte voor 1500 dieren. De runderen bleven ongemoeid en paarden zouden alleen verhuisd worden.

Staatsbosbeheer gaat nu uit van de ontwikkeling van landschap en natuur, aangezien de Oostvaardersplassen in de eerste plaats een Europees vogelreservaat is. “Het voedselaanbod is niet meer leidend voor de aantallen grazers”, aldus de dienst.

Op dit moment heeft er helemaal geen afschot plaats in de Oostvaardersplassen, omdat de vogels broeden. Het afschot van edelherten is bovendien door de rechter geschorst. Er lopen nog zeker ruim duizend herten te veel in het gebied. Hoeveel runderen en paarden in het najaar zouden moeten verdwijnen is nog niet bekend. Het herten- en paardenvlees wordt aangeboden voor consumptie. Vlees van de heckrunderen mag in Nederland niet opgegeten worden.