Vanaf 1 december 2020 geldt een verbod op F3-vuurwerk, knalvuurwerk, vuurpijlen en singleshots voor consumenten. Om mensen te informeren en het naleven van regels te bevorderen, is de communicatiecampagne ‘Dit jaar knallen alleen de kurken’ ontwikkeld.

Beschikbaar campagenmateriaal

Het campagnemateriaal omvat een website met eenvoudige en aansprekende uitleg van de regels, een flyer, posters en animaties. De communicatiecampagne is een initiatief van de ministeries van JenV en IenW, de politie, het OM en de VNG.