Waterschappen constateren dat de droogte in de natuur de afgelopen weken snel is toegenomen. Waterschap Hunze en Aa’s in Noord-Nederland is daarom weer begonnen met het aanvoeren van water uit het IJsselmeer naar het gebied. Ook is het waterpeil in de sloten een maand eerder dan normaal omhoog gebracht. Dat is nodig om wegzakken van het grondwater te voorkomen.

Aan het eind van de winter waren de grondwaterstanden in heel Nederland op peil, omdat het in het begin van het jaar veel had geregend. Volgens Hunze en Aa’s en waterschap Rijn en IJssel in Oost-Nederland is het nu echter al te merken dat het al een maand vrijwel droog is. In Oost-Nederland is de grondwaterstand daardoor in twee weken tijd gezakt van bovengemiddeld naar “ondergemiddeld”, aldus een woordvoerster. Het schap overlegt donderdag of er al extra maatregelen nodig zijn.

Boeren gebruiken in het voorjaar veel water voor het besproeien van de akkers. Er zijn nog geen sproeiverboden afgekondigd, maar in sommige gebieden geldt wel een meldplicht voor beregenen. Waterbedrijf Vitens, dat voor drinkwater in vijf provincies zorgt, roept gebruikers donderdag op om zuinig te zijn met water. Na de droge zomers van 2018 en 2019 beschouwt het waterbedrijf dat als “een structurele boodschap” aan het begin van het mooiweerseizoen.