De provincie Limburg is boos dat het Rijk weigert gedetailleerde informatie te geven over de herkomst van stikstof in natuurgebieden. De provincie vindt zo’n weigering “bizar en te gek voor woorden”, bevestigt een woordvoerder berichtgeving in Dagblad De Limburger woensdag.

Het gaat om lokale bronnen van stikstofneerslag in de buurt van gevoelige natuurgebieden. Het Rijk kent de gedetailleerde informatie over die lokale bronnen, maar weigert die te delen. Volgens het Rijk zou die informatie privacygevoelig zijn. Zodoende weet Limburg niet welke stikstofbronnen zoals bedrijven of verkeerswegen de grootste stikstofoverlast veroorzaken in kwetsbare natuurgebieden.

De provincie heeft deze gegevens nodig om nog voor het eind van dit jaar een plan van aanpak te maken voor de stikstofcrisis. De Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) noemt het onbegrijpelijk dat deze informatie door de ene overheid niet gedeeld wordt met de andere. Zonder de benodigde gegevens van het Rijk moet de provincie zelf veel extra rekenwerk doen. De provincie wil echter gas geven omdat de stikstofcrisis tal van economische projecten dreigt te raken.

Limburg wil onder meer weten welke veebedrijven bij natuurgebieden liggen die in aanmerking komen voor een opkoopregeling om de stikstofuitstoot te verminderen. Het zou in Limburg mogelijk gaan om tussen de 75 en 100 bedrijven.
De gedetailleerde stikstofgegevens zijn bekend bij onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).