Het LAVS is een webapplicatie die de asbestgegevens bijhoudt van elke fase in de asbestverwijderingsketen. Dus vanaf de asbestinventarisatie tot aan de stort.

Eind maart komt er een nieuwe versie van het LAVS (versie 4.1). Vanaf dat moment kunnen de (asbest)sloop-meldingen alleen nog via het Omgevingsloket online worden ingediend. Via een koppeling haalt het Omgevingsloket de benodigde informatie uit het LAVS (bijvoorbeeld het asbestinventarisatierapport).

Vervolgens wordt vanuit het Omgevingsloket de sloopmelding aan het bevoegd gezag verstuurd. De asbestbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van de vereiste gegevens in het LAVS.