Het kabinet investeert tot en met 2023 in totaal 20 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland. Met deze extra investering krijgt Zeeland meer mogelijkheden om innovatieve bedrijven aan te trekken en te investeren in kansrijke spin-offs van het nieuw op te richten Delta Kenniscentrum. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Deze investering is onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland.

Staatssecretaris Keijzer: “Binnen waterland Nederland neemt Zeeland een speciale plaats in. In Zeeland zit enorm veel expertise op het gebied van water, een sector waar Nederland wereldleider in is. Deze investering van 20 miljoen euro gaat Zeeuwse ondernemers en onderzoekers helpen om hun kennis om te zetten in producten en diensten waar de wereld iets aan heeft en zij iets aan kunnen verdienen. Ook biedt de investering kansen voor bedrijven van buiten om zich in Zeeland te vestigen en daar banen te creëren.”

Meer en grotere bedrijven voor Zeeland

Met de 20 miljoen euro van het kabinet kan het Investeringsfonds Zeeland het maximale investeringsbedrag verhogen van 1 miljoen euro naar 2,5 miljoen euro. Dit sluit aan bij de behoefte van het Zeeuwse bedrijfsleven dat in Zeeland wil blijven doorgroeien. Ook kunnen hiermee grote, vernieuwende bedrijven naar Zeeland worden gehaald. Deze bedrijven hebben vaak veel kapitaal nodig.

Voorbeelden van Zeeuwse innovaties

Het Investeringsfonds Zeeland heeft drie aandeelhouders: de provincie Zeeland, de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het fonds heeft sinds haar oprichting in 2014 in meer dan honderd diverse innovaties geïnvesteerd: van online platform waar je snel en eenvoudig een zeecontainer boekt, tot beademingsapparaat dat op ic’s gebruikt wordt voor de behandeling van coronapatiënten.