De invoering van de Omgevingswet is de komende jaren voor elke gemeente een enorme operatie. Qua inhoud en qua kosten. Het is dan ook aan te raden om bij de begroting voor het jaar 2018 hiervoor financiële ruimte vrij te maken. 

Ambtenaren 

De invoering van de Omgevingswet komt nu al tot uiting in kosten voor extra personeel voor de invoering van de Omgevingswet. Voor inschatting van het budget moet er een inschatting worden gemaakt van de loonkosten en de competenties van de medewerkers die verantwoordelijk zullen zijn voor de invoering van de Omgevingswet binnen een gemeente. Deze medewerkers zullen wellicht moeten worden opgeleid. Daarnaast zijn er wellicht aanpassingen binnen de ict en dienstverlening nodig. Het is daarmee zaak om snel in beeld te krijgen welk budget voor de invoering van de Omgevingswet moet worden vrijgemaakt. 

Gemeenteraad 

Daarnaast zal ook de gemeenteraad het eigen kennisniveau met betrekking tot de Omgevingswet op peil moeten houden.