Vanaf 29 juni 2017 is het Informatiepunt Omgevingswet behalve via de website ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088- 79 70 790.

Juridisch, digitaal én praktijk

Het Informatiepunt heeft tot doel om een breed publiek van overheden en niet-overheden over de Omgevingswet, AMvB’s en ministeriele regelingen. Ook voor vragen over het juridisch stelsel, digitale voorzieningen en over de toepassing van de Omgevingswet in de praktijk is het informatiepunt bereikbaar.

Telefoon en website

Het Informatiepunt Omgevingswet is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00-12:00 uur en van 13:00 -16:00 uur. Vragen kunnen ook worden gesteld op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/stel-uw-vraag.