,,Met satellietdata kunnen boeren het gewas heel gedetailleerd volgen en precies daar ingrijpen waar dat nodig is”, legt Van Dam uit. Hij ziet het beschikbaar stellen van de informatie als een manier om de koppositie van de Nederlandse landbouw te versterken en trekt er 1,4 miljoen euro voor uit.

De satellieten waar het om gaat leveren informatie over bijvoorbeeld de bodem, de temperatuur, het vochtgehalte en de waterkwaliteit. Uiteindelijk kan een goed geïnformeerde agrariër heel wat brandstof, zaaigoed, mest, bestrijdingsmiddelen en water besparen, zo is het idee.