De uitspraak is goed nieuws voor gemeenten. Gemeenten zijn regelmatig slachtoffer van ‘landje pik’. Voortaan kunnen gemeenten, wanneer een vordering tot teruggave van in bezit genomen grond is verjaard, teruggave van de grond proberen af te dwingen met een vordering tot schadevergoeding.

Belangrijk daarbij is dat deze vordering verjaart binnen vijf jaar nadat de gemeente bekend is geworden met het eigendomsverlies. Enige haast is dus geboden!

Arrest

In het arrest in een verjaringszaak van de gemeente Heusden zegt de Hoge Raad dat, ondanks verjaring van de vordering tot teruggave van wederrechtelijk in bezit genomen grond, de voormalig eigenaar bij wijze van schadevergoeding kan vorderen dat de nieuwe eigenaar de eigendom van de grond aan hem overdraagt.

Deze overweging ten overvloede is opmerkelijk. Tot nu toe ging men ervan uit dat met het tenietgaan van de vordering tot teruggave, de voormalig eigenaar geen vordering meer had op de nieuwe eigenaar.