Gemeenten en corporaties staan voor de opgave om te zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen, om zo recht te doen aan de culturele identiteit die samenhangt met deze woonvorm. Dat staat in het beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2018 publiceerde.

Vervolg op eerder onderzoek

In 2018 liet BZK, in samenspraak met de VNG en Aedes, een eerste onderzoek uitvoeren naar het aantal standplaatsen. De nieuwe meting is bedoeld om de vinger aan de pols te houden en meer zicht te krijgen op de beleidsontwikkelingen en eventuele knelpunten die gemeenten hierbij ervaren. Hoe gaat het sindsdien met de ontwikkeling van het aantal standplaatsen in Nederland? Waar lopen gemeenten tegenaan bij het ontwikkelen van woonwagenbeleid? Om daarop een antwoord te kunnen geven, wordt de komende tijd een inventarisatie uitgevoerd onder alle gemeenten en corporaties in Nederland.

Companen stuurt link naar vragenlijst

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Companen. Ook bij dit vervolgonderzoek zijn de VNG en Aedes nauw betrokken. Voor de inventarisatie benadert Companen deze maand alle gemeenten en woningcorporaties in Nederland, met het verzoek om deel te nemen via een online vragenlijst. Daarnaast worden ook enkele verhuurpartijen die actief zijn in de verhuur van woonwagens benaderd om deel te nemen aan de inventarisatie. De resultaten zijn naar verwachting in februari 2021 beschikbaar.